Startside

Foreningens formål:

Sand Båtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø.

 

  • Skaffe hensiktsmessige bryggeplasser for medlemmenes båter.

 

  • Utbedre kjennskap til lokalfarvannet ved informasjon og merking av sjøen.

 

  • Sikre og merke friarealer og badeplasser.

 

  • Bekjempe forurensing av sjø og strender.

 

  • Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.

 

  • Samarbeide med lokale myndigheter om aktuelle oppgaver.

 

  • Arbeide for et godt og kameratslig miljø.

 

  • Gjennomføre egnede kurser.

Velkommen til Sand båtforening på nett.

 

Sand båtforening ligger innerst i Sandssjøen og er en del av Storsjøen i Odalen. Vi har nyere bryggeanlegg med 140 båtplasser. Ca 100 av plassene har tilgang på vann og landstrøm.

 

Vi har gjestebrygge ved vårt anlegg og gjestebrygge ved Milepelen Vertshus innerst i Sandsåa.

Kontaktinformasjon:

 

 

brygga@sandbåtforening.no

Tlf 48 51 48 58

 

 

 

 

Sand båtforening - postboks 96 - 2120 Sagstua - www.sandbatforening.no - brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338