Foreningens formål:

Sand Båtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø.


  • Skaffe hensiktsmessige bryggeplasser for medlemmenes båter.


  • Utbedre kjennskap til lokalfarvannet ved informasjon og merking av sjøen.


  • Sikre og merke friarealer og badeplasser.


  • Bekjempe forurensing av sjø og strender.


  • Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.


  • Samarbeide med lokale myndigheter om aktuelle oppgaver.


  • Arbeide for et godt og kameratslig miljø.


  • Gjennomføre egnede kurser.

Velkommen til Sand båtforening på nett.


Sand båtforening ligger innerst i Sandssjøen og er en del av Storsjøen i Odalen. Vi har bryggeanlegg med 160 båtplasser. Ca 100 av plassene har tilgang på vann og landstrøm.


Vi har gjestebrygge ved vårt anlegg og gjestebrygge ved Milepelen Vertshus innerst i Sandsåa.


Vi har rampe for båtutsett - betales med vipps.

Kontaktinformasjon:brygga@sandbåtforening.no

Tlf 48 51 48 58


Søke om båtplass?

Benytt dette skjemaet: SØKNADSSKJEMA
Sand båtforening -   postboks 96  -   2120 Sagstua -  www.sandbatforening.no  -  brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338