Foreningens formål:

Sand Båtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø.

  • Skaffe hensiktsmessige bryggeplasser for medlemmenes båter.

  • Utbedre kjennskap til lokalfarvannet ved informasjon og merking av sjøen.

  • Sikre og merke friarealer og badeplasser.

  • Bekjempe forurensing av sjø og strender.

  • Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.

  • Samarbeide med lokale myndigheter om aktuelle oppgaver.

  • Arbeide for et godt og kameratslig miljø.

  • Gjennomføre egnede kurser.


Sand båtforening finner du på havneweb: 


Sand Båtforening Odalen (havneweb.no)


Sand båtforening ligger innerst i Sandssjøen og er en del av Storsjøen i Odalen. Vi har bryggeanlegg med 150 båtplasser. Ca 120 av plassene har tilgang på vann og landstrøm.


Vi har gjestebrygge ved vårt anlegg og gjestebrygge ved Milepelen hotell og vertshus innerst i Sandsåa.


Vi har rampe for båtutsett - betales med vipps.Kontaktinformasjon:


Vi benytter kun mail som kommunikasjon:

brygga@sandbåtforening.no


Ved alvorlige hendelser, ring 48 51 48 58.


Postadresse

Sand Båtforening Odalen,

Postboks 96

2120 Sagstua


Besøksadresse

Bunesvegen 67

2120 Sagstua


Org. nr 977655 338

Vipps: 607210


Sand båtforening -   postboks 96  -   2120 Sagstua -  www.sandbatforening.no  -  brygga@sandbatforening.no - org nr 977655 338